Līdz 2019.gada 1.februārim jāiesniedz ziņas par darbiniekiem izmaksātajām summām