Nākotnes vadītāji – saprotoši starpnieki

Nākotnes vadītāji – saprotoši starpnieki

Jauno tehnoloģiju radītās iespējas un globalizācijas tendences solās izmainīt ne vien strādājošo ikdienu, bet arī veidu, kā tiek pārvaldīti uzņēmumi un organizēts darbs tajos. Tas nozīmē, ka mainīties un apgūt jaunas prasmes nāksies arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem.

Personāla speciālisti un futurologi jau ieskicējuši nākotnes kompāniju darbības modeli, kurā šodienas spēcīgo līderi un viņa vīziju par uzņēmuma attīstības virzienu aizstās lielāka atvērtība darbinieku inovatīvām idejām un demokrātiskāka lēmumu pieņemšana. Kompāniju mērķis vairs nebūšot tikai un vienīgi peļņas gūšana, veicot pamatbiznesu. Veiksmīgas kompānijas būšot tās, kuras nemitīgi spēs ģenerēt jaunus risinājumus un darbības virzienus, jo strauji mainīgajā pasaulē ar vienu produktu ilgstoši noturēt patērētāju uzmanību vairs nav iespējams.

Jākļūst atvērtākiem

Līdz ar jaunajām biznesa vides prasībām, fundamentālas izmaiņas piedzīvos vadītāju profesija. Ideāls jauno laiku vadītājs būs saprotošs, atvērts starpnieks. Cilvēks, kurš uzklausīs darbinieku idejas un palīdzēs no tām radīt kaut ko pavisam jaunu, inovatīvu, nevis «dzīs uz priekšu» pirms daudziem gadiem apstiprinātas stratēģijas izpildi. Tas nozīmē, ka iepriekšējo gadsimtu paradigma «priekšniekam vienmēr taisnība» pamazām izgaisīs, un tās vietā stāsies jauna, demokrātiskāka.

Viena no svarīgākajām nākotnes vadītāju īpašībām būs atvērtība un prasme pamanīt jaunas iespējas. Jau šodien daudzas spīdošas idejas «gājušas bojā», jo tuvredzīgi priekšnieki darbinieku iniciatīvu apcirtuši pašā saknē. Rītdienas biznesa vide prasīs rūpīgāk izvērtēt padoto ideju potenciālu un vairāk uzticēties darbiniekiem, dodot tiem lielāku rīcības brīvību darba organizēšanā, mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā.

Komfortabli informācijas gūzmā

Vadītājiem būs jāpieņem lēmumi, balstoties uz mašīnu un padoto savāktu milzīgu informācijas daudzumu. Tādēļ tiem būs nepieciešams attīstīt spēcīgu analītisko domāšanu un spēju kritiski izvērtēt faktus. Būtībā daudziem priekšniekiem būs jāstrādā šķietama haosa apstākļos, kur vienlaikus notiek tik daudz lietu, ka visas grūti aptvert, tādēļ labākās karjeras perspektīvas pavērsies tiem, kuri šādos apstākļos jutīsies pietiekami ērti, lai sasniegtu kompānijas mērķus, vienlaikus attīstot aizvien jaunas idejas un efektivizējot darbu. Lieki piebilst, ka priekšniekam arī būs vienlīdz labi jāsaprotas kā ar mašīnām, tā ar cilvēkiem. Nav tālu līdz brīdim, kad vadītāji kļūs par sava veida starpniekiem starp darbiniekiem un mašīnām. Tādēļ viņiem jāattīsta komunikācijas un līderības spējas.

Tā kā rutīnas darbus darīs mašīnas, cilvēku ziņā paliks paši svarīgākie jautājumi. Tādēļ katrs lēmums būs ārkārtīgi atbildīgs. Pat uz vidējā līmeņa vadītāju pleciem gulsies smagāka lēmumu pieņemšanas nasta nekā tagad, un katra izvēle nosvērs uzņēmuma attīstības svaru kausus uz labo vai slikto pusi lielākā amplitūdā.

Darbinieku draugi

Ārkārtīgi nozīmīgu vietu vadītāju dzīvē ieņems emocionālā inteliģence. Ja iepriekšējās desmitgadēs vadītājs varēja atļauties būt autoritatīvs un padotos «nolikt pie vietas», tad nākotnē viņam būs darīšana ar aizvien raibāku publiku un spēcīgām personībām. Kolektīvos parādīsies aizvien vairāk tā dēvēto ekskluzīvo darbinieku, kuriem piemīt darba tirgū reti sastopamas prasmes. Līdz ar to šie cilvēki būs grūti aizstājami. Tādēļ vadītājiem nāksies mācīties sadzīvot ar darbinieku individualitātes izpausmēm un ļoti atšķirīgajām vajadzībām. Militāra rakstura vadības forma vairs nederēs un labākus panākumus kļūs tie vadītāji, kuri pratīs uzturēt draudzīgas attiecības ar darbiniekiem.

Tas vienlaikus veidos patīkamāku darba vidi, taču uzliks darbiniekiem vairāk atbildības. Citiem vārdiem sakot, vadītājs tikai palīdzēs darbiniekam realizēt viņa ieceres un potenciālu, nevis pildīs vagara pienākumus. Tas būtībā arī būs galvenais nākotnes vadītāja uzdevums.


Dalies: