Cenas

Norādīt lietotāju skaitu!
Lietotāji

30

Mēneša maksa (neieskaitot PVN)

Norādīt darbinieku skaitu! 
Darbinieki
Lietotāju un uzņēmumu skaits nav ierobežots.

6

Mēneša maksa (neieskaitot PVN)

36

Mēneša maksa (neieskaitot PVN)

Pakalpojumi

Noliktava
Finanses
Finanšu atskaites
Pamatlīdzekļi
Saīsnes uz atskaitēm
Čeku u.c. izdevumu dokumentu skenēšana un iesniegšana grāmatvedības sistēmā no Jumis Darbinieku portāla
Izdevumu dokumentu augšupielāde ar teksta atpazīšanu tīmekļa lietotnē Jumis Finanses
Skenēto čeku u.c. dokumentu apstrāde tīmekļa vietnē
Automātiska avansu norēķinu izveide
Avansu norēķinu kontēšana
Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana tīmeklī
Lietotāju veidotas atskaites tīmeklī
Sistēmas veidotas atskaites tīmeklī
Uzņēmuma pamatrādītāju pārskati
Darbinieki
Fiziskas personas
Darba laika uzskaite
Atvaļinājumi
Algu aprēķini un atskaites
Algu grāmatojumi un
sinhronizācija ar Jumi
Veidņu rediģēšana un jaunu
veidņu veidošana
Jumis API savienojumi
Massveida piemaksu un atvilkumu
pievienosāna algu sarakstā