Cenas

Izvēlies savu komplektu!
Drīzumā!
Norādi lietotāju skaitu!
Lietotāji
Norādi čeku skaitu!
Čeki

36

Mēneša maksa (neieskaitot PVN)
Izmēģinājuma versijā ir pieejami visi pakalpojumi

1

lietotājs

1

uzņēmums

20

čeki

30

dienas
Ir iespējams darbs arī lokāli, sazinoties ar atbalstu Pilns cenrādis

Pakalpojumi

Noliktava
Finanses
Finanšu atskaites
Pamatlīdzekļi
Saīsnes uz atskaitēm
Čeku skenēšana un iesniegšana grāmatvedības sistēmā no mobilās lietotnes
Skenēto čeku apstrāde tīmekļa vietnē
Automātiska avansu norēķinu izveide
Avansu norēķinu kontēšana
Lietotāju veidotas atskaites tīmeklī
Sistēmas veidotas atskaites tīmeklī
Uzņēmuma pamatrādītāju pārskati
Darbinieki
Fiziskas personas
Darba laika uzskaite
Atvaļinājumi
Algu aprēķini un atskaites