Cenas

Izvēlies savu komplektu!
Norādi lietotāju skaitu!
Lietotāji

35

Mēneša maksa (neieskaitot PVN)
Ir iespējams darbs arī lokāli, sazinoties ar atbalstu
Izmēģinājuma versijā ir pieejami visi pakalpojumi, izņemot Personāls Plus.

1

lietotājs

1

uzņēmums

20

čeki

30

dienas

Pakalpojumi

Noliktava
Finanses
Finanšu atskaites
Pamatlīdzekļi
Saīsnes uz atskaitēm
Čeku u.c. izdevumu dokumentu skenēšana un iesniegšana grāmatvedības sistēmā no mobilās lietotnes
Skenēto čeku u.c. dokumentu apstrāde tīmekļa vietnē
Automātiska avansu norēķinu izveide
Avansu norēķinu kontēšana
Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana tīmeklī
Lietotāju veidotas atskaites tīmeklī
Sistēmas veidotas atskaites tīmeklī
Uzņēmuma pamatrādītāju pārskati
Darbinieki
Fiziskas personas
Darba laika uzskaite
Atvaļinājumi
Algu aprēķini un atskaites
Algu grāmatojumi un
sinhronizācija ar Jumi
Veidņu rediģēšana un jaunu
veidņu veidošana
Jumis API savienojumi
Massveida piemaksu un atvilkumu
pievienosāna algu sarakstā