Trešdaļa ārpakalpojumu grāmatvežu nezina, kā tikt pie licences

Trešdaļa ārpakalpojumu grāmatvežu nezina, kā tikt pie licences

Lai arī jau šā gada 1. jūlijā spēkā stājas ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas sistēma, aptuveni trešā daļa grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju nezina, kādi dokumenti būs nepieciešami licences saņemšanai. Savukārt ceturtā daļa nav informēta par licences maksu. 

Aptaujājot 279 ārpakalpojumu grāmatvežus, grāmatvedības un biznesa vadības sistēmas Jumis veidotāji, uzņēmums Jumis Pro noskaidroja, ka 32,5% respondentu pusmēnesi pirms jaunas kārtības stāšanās spēkā pat nezina, kādi dokumenti jāsagatavo. 23,2% nezina, kāda ir licences maksa. 

Likums nosaka, ka, lai licence būtu spēkā, ārpakalpojumu grāmatvežiem būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Gandrīz puse aptaujāto jeb 48,3% sliecas domāt, ka licencēšanas maksa novedīs pie pakalpojuma cenu pieauguma.

Savukārt tikai 16,2% lēš, ka jaunā kārtība palīdzēs sakārtot tirgu, samazinot pakalpojuma sniedzēju skaitu. 

«Par ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu tiek runāts jau vairākus gadus, taču izskatās, ka jaunās kārtības stāšanās spēkā daudzus tirgus dalībniekus ir pārsteigusi nesagatavotus. Mūsu veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka daļa tirgus dalībnieku ne vien nezina, kā tikt pie licences, bet arī to, ka to varēs pazaudēt. 45,1% ārpakalpojuma grāmatvežu nav dzirdējuši, kādos gadījumos VID drīkstēs apturēt licences darbību, un 48,3% nezina, kādas darbības var novest pie tās anulēšanas,» konstatē Jumis Pro vadītājs Viesturs Slaidiņš.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, VID izsniegs licences ārpakalpojumu grāmatvežiem, un vienlaikus tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvežu Publiskais reģistrs. Iecerēts, ka šāda kārtība palīdzēs pakalpojuma ņēmējiem identificēt kvalificētus pakalpojuma sniedzējus. Līdz šim, izvēloties ārpakalpojumu grāmatvedi, nebija pieejams valstiski atzīts mehānisms, kas palīdzētu noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams. 

Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta atbildīgajam grāmatvedim, kuram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei grāmatvedības jomā un vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (koledžas izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Likumā ir noteikts pārejas periods – līdz 2023. gada 1. jūlijam. Šajā laikā ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumus varēs sniegt bez licences. 

Vienlaikus pārejas periodā ārpakalpojumu grāmatveži, kuriem nebūs atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, varēs pilnveidot savu izglītību, lai tā atbilstu likumā noteiktajām licencēšanas prasībām. Personas, kurām ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, varēs saņemt licenci, kas derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam, iesniedzot VID dokumentu, ka viņš uzsācis vai turpina profesionālās kvalifikācijas prasībām atbilstošas studijas. Savukārt personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam. Licenci varēs saņemt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur no 2021. gada 1. jūlija būs pieejama iesnieguma forma.


Dalies: