Fiziskās personas maksātnespējas process
Publicēts 26.01.2016. Kategorija: Jumis

Fiziskās personas maksātnespējas process. Kāpēc vajadzīgs? Kam vajadzīgs? Kādi ieguvumi? Kādas sekas?