Pilnā funkcionalitāte uzņēmuma grāmatvedībai un vadībai

Jumis – mūsdienu grāmatvedības un uzņēmumu vadības programma maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā piedāvā gan plašas biznesa un uzskaites funkcijas, gan arī attīstītas analītikas iespējas.

Galvenās funkcijas:

 • Kontu plāns, ko var pielāgot uzņēmuma vajadzībām
 • Kases un bankas operāciju uzskaite, kā arī
  • Datu apmaiņa ar banku sistēmām
  • Datu apmaiņa ar e-kasi
  • Automatizēta bankas dokumentu apstrāde
 • Neierobežots valūtu skaits
 • Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas plūsmas pārskats
 • Debitoru un kreditoru uzskaite, kā arī
  • Maksājumu kavējumu analīze
  • Debitoru parādu piedziņas process
 • Salīdzināšanas akti
 • Avansa norēķini
 • Ceļazīmes un maršrutu lapas
 • Komandējumu atskaites
 • Budžeti
 • Analītiskie kodi visu veidu uzskaites operācijām vadības uzskaites nodrošināšanai
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darba režīms
 • Lietotāju autorizācija, tostarp piekļuves tiesības atbilstoši darbinieka pienākumiem
 • Automatizētas datu rezerves kopijas
 • Dokumentu izmaiņu automātiska reģistrēšana
 • Importēšanas/eksportēšanas iespējas uz/no citām sistēmām
 • Dokumentu un atskaišu veidlapas latviešu un angļu valodā
 • Dokumentu un ierakstu kopēšanas iespējas
 • Visdažādākie dokumentu un ierakstu atlases rīki, kā arī informācijas grupēšanas iespējas
 • Palīgs sistēmas Jumis lietošanā
 • Masveida dokumentu apstrādes rīki
 • Visas nepieciešamās likumos pieprasītās atskaites
 • Atskaišu eksports uz EDS
 • Vairāk nekā 150 gatavu atskaišu dažādās jomās
 • Lietotāju veidotas atskaites
 • Datu analīze mēnešu un gadu, darbinieku un struktūrvienību griezumā
 • Eksportēšana uz Microsoft Excel
 • Atsevišķu dokumentu nosūtīšana pa e-pastu
 • Pamatlīdzekļu uzskaite, tostarp:
  • Kapitālais remonts
  • Pārvērtēšana
  • Apdrošināšana, garantijas, aktuālie remonti
 • Nolietojuma aprēķins finanšu un nodokļu vajadzībām:
  • Lineārā metode
  • Ģeometriskā metode
  • Iespēja norādīt nolietojumu manuāli
 • Neierobežots noliktavu skaits
 • Preču katalogs ar preču grupām un apakšgrupām
 • Cenu un atlaižu katalogi eiro un citās valūtās
 • Preču iepirkšanas un pārdošanas pasūtījumi
 • Pavadzīmes un rēķini, tostarp atbilstoši prasībām, kas attiecas uz kokmateriāliem un degvielu
 • Pavadzīmju automatizēta grāmatošana
 • Preču atlikumu uzskaite un norakstīšana pēc FIFO metodes
 • Informācija par personālu
 • Darbinieku personīgais konts
 • Algu un avansu aprēķins:
  • Mēnešalga
  • Stundu likme
  • Gabaldarbs
 • Atvaļinājumu, slimību un citu notikumu detalizēta uzskaite
 • Algas aprēķina nosūtīšana pa e-pastu
 • Automatizēta algu maksājumu uzdevumu izveide
 • Plānotā darba laika kalendāri
 • Darba laika tabeles
 • Izmaksas fiziskām personām

Par visām risinājuma Jumis iespējām un piemērotību jūsu prasībām varat uzzināt no mūsu sadarbības partneriem, kā arī no mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Izmēģini 30 dienas bez maksas!