Jauns produkts - Jumis Personāls Plus

19.08.2022.

Informējam, ka drīzumā piedāvāsim jaunu produktu Jumis Personāls Plus.

Personāls Plus  ir Jumis Personāls paplašinātā versija ar atšķirīgu funkcionalitāti, saglabājot pamatversijas iespējas. Tā ir izstrādāta, balstoties uz Jūsu ieteikumiem un analizējot tās nepieciešamību.

Personāls Plus piedāvās iespējas veikt datu sinhronizāciju ar sistēmu Jumis un izmantot Jumis API savienojumu datu integrācijai no citām sistēmām un resursiem, ko nav iespējams realizēt lokālajā versijā, tāpēc Personāls Plus būs pieejams tikai mākoņpakalpojumā. 

Jaunas funkcijas, kas tiek iekļautas Personāls Plus:

  • algu grāmatojumi un sinhronizācija ar sistēmu Jumis;
  • veidņu rediģēšana un jauno veidņu veidošana;
  • Personāls API savienojumi;
  • masveida piemaksu un atvilkumu pievienošana algu sarakstā.

Šī papildu  funkcionalitāte, kas ir paredzēta ātrākai datu apstrādei un nav vajadzīga visiem uzņēmumiem, ir iekļauta maksas versijā Personāls Plus. Tai ir vairāki abonēšanas plāni  atbilstoši darbinieku skaitam algu aprēķinā kalendārajā mēnesī. Ja klientam mākoņkontā ir vairāki uzņēmumi, tad aprēķins tiks veikts par visiem uzņēmumiem kopā. 

Darbinieku skaits algu aprēķinā vienā mākoņkontā Cena (EUR/mēn., bez PVN)
Līdz 10 5.00
11-20 10.00
21-50 15.00
51-100 25.00
101 un vairāk 40.00

 

Informācija par Personāls Plus abonēšanu (abonēšanas termiņš un izlietojums) būs pieejama mākoņpakalpojuma pārvaldības vietnē. 


Dalies

Tehniskais atbalsts

Pieejams aktīvā abonementa īpašniekiem un ja darbam tiek izmantotas programmu jaunākās versijas.

 67­ 605­ 757­

Darba laiks:

no 9:00 līdz 17:00 (darba dienās)