Līdz 1.jūnijam daļai iedzīvotāju obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija