Nodokļa aprēķins, ja nav iesniegta EANG

22.01.2018.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta 15.daļa: “15. Ja maksātājam piemēro atskaitījumus saskaņā ar šā likuma 3. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktu un šā likuma 3. panta 2.4 daļas 2. punktā noteiktajā gadījumā, maksātāja gada (algas nodokļa maksātāja — mēneša) ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro gadā (1667 euro mēnesī), piemēro nodokļa likmi saskaņā ar šā panta otrās daļas 2. un 3. punktu vai šā panta trešās daļas 2. punktu, bet aprēķināto nodokļa apmēru samazina par nodokli, kurš aprēķināts, atskaitījumu summu, kas pārsniedz 20 004 euro, reizinot ar nodokļa likmi 20 procentu apmērā. Ja šā likuma 10. pantā noteikto attaisnoto izdevumu vai 13. pantā noteikto nodokļa atvieglojumu piemērošanas rezultātā veidojas nodokļa pārmaksa, maksātājam nodokli atmaksā, piemērojot nodokļa likmi 20 procentu apmērā.” skaidro, kādā veidā tiek veikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins algām darbiniekiem, kuri uzņēmumā nav iesnieguši elektronisko algas nodokļa grāmatiņu (EANG).

Pateicoties absolūti nesaprotamai likuma panta redakcijai, ne grāmatveži, ne darbinieki nevar saprast, kā aprēķins veicams. Ja aprēķinu var atrast anotācijās un burtiski izpildīt, tad paskaidrot šo aprēķinu faktiski nav iespējams.

VID mājas lapā ir ievietoti piemēri aprēķiniem, ko ieteicams apskatīt. 

Aprēķiniem piedāvājam izmantot arī mūsu izveido Algas kalkulatoru.


Dalies

Tehniskais atbalsts

Pieejams aktīvā abonementa īpašniekiem un ja darbam tiek izmantotas programmu jaunākās versijas.

 67­ 605­ 757­

Darba laiks:

no 9:00 līdz 17:00 (darba dienās)