Jumis Personāls* ieguvumi

Strādāt ar algām – vēl vienkāršāk

Pilnvērtīga darbinieku uzskaite, algu un to nodokļu aprēķins, lietotājam draudzīga saskarne.

Aktuālajai likumdošanai atbilstoši aprēķini

Rēķini algas nodokļus bez raizēm! Jumis Personāls vienmēr atbilst aktuālajai likumdošanai.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins

Automātisks uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins katram darbiniekam – gan ikgadējam atvaļinājumam, gan papildatvaļinājumam.

Algas likmju nomaiņa
(patlaban izstrādes procesā)

Algas likmju nomaiņa mēneša robežās.
Atšķirīgas algas likmes norādīšana pārbaudes laikā.

Atskaites

Likumdošanas atskaites un atskaites par darbiniekiem un darba samaksu.

Darbalaika uzskaite

Darblaika uzskaite un individualizētu grafiku veidošana.

Pašapkalpošanās portāls

Algas kartītes elektroniski darbinieku kontā pašapkalpošanās portālā.

* Jumis Personāls - atsevišķi abonējama sistēma personāla uzskaitei un algu un izmaksu aprēķiniem - neietilpst Jumis komplektācijā. Pieejama tikai mākoņpakalpojumā.

Jumis Personāls Plus* ieguvumi

Jumis Personāls

Iekļauj visu Personāls funkcionalitāti

API savienojumi

Datu apmaiņai ar citām sistēmām, piemēram, darba laika uzskaites datu importam no citām sistēmām.

Algu kontēšana

Algu kontējumu veidošana (kopsummas, pa struktūrvienībām, pa darbiniekiem) un eksports uz sistēmu Jumis.

Izmaksu sarakstu kontēšana

Izmaksu sarakstu kontējumu veidošana (pa ienākuma veidiem) un eksports uz sistēmu Jumis.

Sinhronizācija ar sistēmu Jumis

Darbinieku kartīšu, kontu plāna un budžeta kodu sinhronizācija ar sistēmu Jumis.

Veidņu rediģēšana un jaunu pievienošana

Personalizētu veidņu veidošana un esošo veidņu rediģēšana.

Masveida darbības aprēķinos

Masveida piemaksu un atvilkumu pievienošana algu aprēķinā.
Masveida uzkrātā atvaļinājuma aprēķins.

Pašapkalpošanās portāls

Algas kartītes elektroniski darbinieku kontā pašapkalpošanās portālā.
Atvaļinājumu iesniegumu iesniegšana elektroniski un apstrāde.

* Jumis Personāls - atsevišķi abonējama sistēma personāla uzskaitei un algu un izmaksu aprēķiniem - neietilpst Jumis komplektācijā. Pieejama tikai mākoņpakalpojumā.

Aprēķini savu Jumis Personāls komplektu

(No 2023. gada 1. augusta atsevišķi iegādājams produkts, kas neietilpst Jumis komplektācijā)

Biežāk uzdotie jautājumi

Video

Algu saraksti un grāmatojumi
Algu saraksti un grāmatojumi
Visas Jumis Personāls jaunās funkcijas
Visas Jumis Personāls jaunās funkcijas
Visi saistītie video

Sazinies ar mums!

 67­ 605­ 757­
no 9:00 līdz 17:00 (darba dienās)