Jumis Personāls

Algu aprēķins – vienmēr atbilstošs likumdošanai!

Strādāt ar algām – vēl vienkāršāk

Pilnvērtīga darbinieku uzskaite, algu un to nodokļu aprēķins, lietotājam draudzīga saskarne.

Vienmēr aktuālā likumdošana

Rēķini algas nodokļus bez raizēm! Jumis Personāls vienmēr atbilst aktuālajai likumdošanai.

Uzkrātā atvaļinājuma aprēķins

Automātisks uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins katram darbiniekam – gan ikgadējam atvaļinājumam, gan papildatvaļinājumam.

Drošs un mobils risinājums mūsdienīgam uzņēmumam.

Ievadi datus, veic aprēķinus un veido atskaites arī ārpus biroja savā mansjumis.lv kontā.