Sistēmas Jumis jaunumi, marts 2019
Publicēts 02.04.2019. Kategorija: Jumis
  • 3:30 - Jaunā gada pārskata veidlapa uz EDS
  • 5:29 - Gada pārskata sagatavošana (valūtas kursu svārstību aprēķins, partneru atlikumu pārbaude)
  • 10:10 - Jumis Personāls - veidnes, to rediģēšana, veidošana un aizpildīšana