Termini

Pakalpojumu un instalāciju veidi

Dati tiek glabāti starptautiski sertificētos datu centros, un klientam ir pieejamas visas mākoņpakalpojuma priekšrocības .

Klients datus glabā savos datoros un serveros un vienpersoniski nodrošina datu drošību, jaunināšanu un citus administrēšanas jautājumus.

Programmatūra, kas nodrošina datu izvietošanu, glabāšanu, apkalpošanu un pilnvērtīgu sistēmas darbību. Sistēmas Jumis izmanto SQL serveri.

Windows vidē instalēta lietotne, lai strādātu ar grāmatvedības un uzskaites programmu Jumis. Klienta vide nodrošina datu atspoguļojumu un ievadi.

Klienta vides sastāvdaļa, kas nodrošina pieslēgumu datiem un drošu autorizāciju.

Programmatūras licencē norādīta burtu un ciparu kombinācija, kas sniedz iespēju instalēt klienta vidi un datu serveri.

Īpaši vadītājiem izveidota funkcionalitāte, lai iegūtu dažādas atskaites un pārskatus par uzņēmuma galvenajiem rādītājiem.

Īpaši uzņēmuma vadītājiem un klientu apkalpošanas/pārdošanas speciālistiem izveidota funkcionalitāte Android vai iOS operētājsistēmām.

Risinājums, ko var izmantot bez klienta vides instalācijas – atverot mājaslapu un autorizējoties ar vienoto pieslēgumu.

Uzņēmuma vadības pamatfunkcija, kas nodrošina iespēju iegūt tieši tādu pašu informāciju, kāda ir pieejama grāmatvedības un uzskaites datos. Šīs atskaites vienmēr nodrošina pilnvērtīgāko pieejamo informāciju un tiek atjaunotas brīdī, kad tiek veiktas izmaiņas grāmatvedības un uzskaites datos.

Nodrošina pilnvērtīgu darbalaika uzskaiti un algu aprēķinu, izmantojot mūsdienīgākās tehnoloģijas.

Mākoņpakalpojums

Galvenais lietotājs, kas pārvalda mākoņpakalpojuma kontu: pievieno un dzēš uzņēmumus, lietotāju datus un datu bāzes, veic izmaiņas abonēšanas plānā un ir tiesīgs veikt daudzas citas izmaiņas. Bieži instances administrators ir tas lietotājs, kurš sākotnēji ir pieteicis mākoņpakalpojumu.

Mākoņpakalpojuma autorizācijas metode, kas nodrošina pieslēgumu visiem pakalpojumiem – Grāmatvedībai un uzskaitei, Personālam, Uzņēmuma vadībai, Jumis Čeki un Personāls Plus.

Vienlaicīgo lietotāju skaits ir norādīts licencē un tiek uzskaitīts atbilstoši licencēšanas noteikumiem. Tas ir lietotājs, kas strādā ar datu ievades pakalpojumiem – Grāmatvedību un uzskaiti vai Jumis Personālu. Lietotāji, kas strādā ar kādu uzņēmumu vadības risinājumu (Uzņēmuma vadība vai Mobilā lietotne), netiek uzskaitīti kā vienlaicīgie lietotāji.

Fiziskas vai juridiskas personas datu kopums, kas programmā norādīts kā datu bāze. Šajā datu bāzē ir visa grāmatvedības informācija par konkrēto uzņēmumu.

Apmaksa un cenas

Tīmekļa vietne, kurā var veikt apmaksu par pakalpojumu. Ir pieejamas šādas iespējas:

  • Norādīt periodu, par kādu klients vēlas veikt apmaksu (1, 2 vai 3 mēneši). Šī iespēja ir pieejama tikai ikmēneša abonēšanas produktiem – Jumis Starts, Jumis.
  • Veikt izmaiņas kontaktinformācijā.
  • Izvēlēties vienu no šādām maksājuma metodēm – SEB, SWED, Luminor, Citadele, maksājuma karte vai priekšapmaksas rēķins.

Pēc veiksmīgas apmaksas tiks sagatavoti un uz klienta norādīto e-pasta adresi nosūtīti rēķins un licences pagarinājums.

E-pasta vēstule, kurā ir unikāla saite, lai klients varētu atvērt e-veikalu un veikt apmaksu.

Iespēja ikmēneša abonēšanas produktu apmaksu veikt automātiski no maksājuma kartes.

Maksa par produkta vai pakalpojuma pilnvērtīgu izmantošanu. Abonements iekļauj tehnisko atbalstu, jauninājumus, klientu pasākumus un ikgadējo grāmatveža kalendāru.

Licences informācijas atjaunošana serverī, kas ir pieejama sākumprogrammā: Rīki -> Konfigurācija -> Aktivizēt . Mākoņpakalpojuma lietotājiem aktivizācija ir automātiska.

Licence

Numurs licences augšējā daļā, kas sastāv no cipariem no 1 līdz 9. Tas ir svarīgākais licences identifikācijas numurs, lai klientu apkalpošanas speciālisti jūs varētu atrast.

Uzņēmums vai privātpersona, kam ir reģistrēta kāda no sistēmas Jumis licencēm. Licencē ir norādīts gan klients, gan licenciāta numurs.

Sniedz tiesības strādāt ar programmu tikai apmaksātā perioda laikā, un pēc tā beigām darbs ar sistēmu nav pieejams.

Jumis sistēmā vai mākoņpakalpojumā norādīts lietotājvārds (mākoņpakalpojumā – e-pasta adrese), kam ir piešķirta noteikta loma un tiesības pieslēgties programmai un veikt darbības.

Tehniskie termini

Sistēmā Jumis sagatavotie viena uzņēmuma grāmatvedības dati. Savukārt risinājumā Jumis Personāls – viena uzņēmuma personāla un algu aprēķina dati. No datu bāzu skaita ir atkarīga mākoņpakalpojuma cena.

Datu bāzes kopija, kas tiek veidota automātiski vai izmantojot programmu, un tā nodrošina iespēju pārnest datus uz citu glabāšanas vietu, nodot datus, kā arī atjaunot datus, ja rodas sarežģījumi.

Jaunākās programmas versijas instalēšana jeb atjaunošana. Parasti sistēma Jumis piedāvā 3–4 jauninājumus gadā.

Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation). Plašāka informācija par regulu .

Klientam pieejami labumi

Regulārie klātienes un tiešraides semināri, kas pieejami klientiem ar aktīvu abonementu. Grāmatvežu pēcpusdienas tiek organizētas, lai klientiem būtu iespēja uzzināt par likumdošanas aktualitātēm, kā arī aktuālajām iespējām Jumis programmatūrā.

Sniedz atbildes uz jautājumiem par apmaksu, cenām, licencēšanu, sadarbības partneriem, mācību centriem un dažādiem citiem jautājumiem.

Sniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar programmas lietošanu, iespējām, instalācijām un citiem tehniskiem jautājumiem. Tehniskais atbalsts nesniedz atbildes uz jautājumiem par grāmatvedību un nodokļu optimizāciju.