Klienta vides atjaunošana sistēmā Jumis
Publicēts 26.10.2022. Kategorija: Jumis

Pirmie soļi darbā ar sistēmu Jumis: Klienta vides atjaunošana

Klienta vide nodrošina lietotāja darbu ar sistēmu un darba gaitā veido dažādus pagaidu un iestatījumu failus. Ja sistēmas darbība tiek neparedzēti pārtraukta, piemēram, strāvas padeves pārtraukuma dēļ, klienta vide var tikt bojāta. Tādēļ to ieteicams atjaunot ne retāk kā reizi mēnesī. Taču, lai nodrošinātu optimālu sistēmas darbības ātrumu un stabilitāti, klienta vidi labāk atjaunot reizi nedēļā. Pirms atjaunot klienta vidi, nepieciešams atslēgties no visām Jumis datu bāzēm.