Jumis Personāls – atbildes uz jautājumiem
Publicēts 05.02.2019. Kategorija: Jumis Personāls

Iestatījumi: nodokļi un atvieglojumi
Atskaites: Aprēķināto algu kopsavilkums par periodu, piemaksas un atvilkumi par periodu, vēstures notikumi
Datu atlase un filtrēšana atskaitēs un sarakstos

  • 26:20 - tabula ar saglabātās darbas algas vai vidējās izpeļņas dienu aprēķiniem (attaisnotā prombūtne)
  • 36:30 - atvaļinājuma cilne (IIN atvieglojumu piemērošana nākamā mēneša atvaļinājuma aprēķiniem, pārejošā atvaļinājuma sadalīšana)
  • 41:25 - nodokļu kopsavilkuma tabula