Sistēmas Jumis 2010 Aprīļa izlaidums
Publicēts 16.05.2010. Kategorija: Jumis
 • Parādnieku reģistrs - darbs ar reģistru
 • PVN specifikācijas aizpildīšana, deklarācijas un pielikumu veidošana, masveida apstrāde

Noliktavas dokumenti:

 • Saņemot avansu automātiska grāmatošana
 • Papildizmaksu grāmatošana pa PVN likmēm
 • Kontējumu uzrādīšaana pavadzīmju izdrukās
 • Pavadzīmju izdruku noformēšana

Izmaksas fiziskām personām:

 • Izmaksu saraksti
 • Dividenžu izmaksa
 • Maksājumu uzdevumu veidošana no izmaksu sarakstiem

Izmaiņas partneru kartītē:

 • Debeta/kredītu parāda dokumentu saraksti
 • Parādu administrēšana
 • Brīdinājuma/pretenzijas vēstules
 • Partnera bloķēšana
 • Vēstuļu masveida izdrukāšana