Sistēmas Jumis 2011 Februāra izlaidums
Publicēts 24.02.2011. Kategorija: Jumis
 • Izmaiņas PVN deklarācijā un pielikumos - likumdošanas izmaiņas
 • Darba ņēmēji - ieslodzītie, to norādīšana atskaitēs
 • Izmaksas fiziskām personām - jauni ieņēmumu kodi
 • Profesiju klasifikators
 • Ekspress atskaites - realizācija, peļņa
 • Norēķini ar partneriem - atskaišu summu veidošanās principi
 • Dokumentu masveida partnera piešķiršana
 • Dokumentu statusu krāsojums sarakstos
 • Partneru kartītes aizpildīšana izmantojot "Firmas.lv"
 • MUN maksātāju datu apstrāde - noklusētie paziņojumi, nodokļu iestatīšana
 • Izmaiņas finnašu atskaišu atlases nosacījumos