Vairāk nekā puse darbinieku vēlas mācīties vienīgi tiešsaistē

Vairāk nekā puse darbinieku vēlas mācīties vienīgi tiešsaistē

Neseno gadu notikumi ienesuši neatgriezeniskas izmaiņas gan darba organizēšanā uzņēmumos, gan apmācību un semināru rīkošanā. Vairāk nekā puse Latvijas kompāniju darbinieku tagad priekšroku dod attālinātiem semināriem, kamēr izglītojošo pasākumu apmeklēšanu tikai un vienīgi klātienē izvēlas nu vairs tikai katrs divdesmitais strādājošais.

Vēl pirms četriem gadiem attālinātas apmācības korporatīvajā vidē tika uzskatītas par apstākļu sakritības diktētu izņēmumu, rezerves variantu neparedzētu iemeslu dēļ. Apzināti tādas lielākoties organizēja vien uzņēmumi, kuru darbinieki izkaisīti plašā filiāļu tīklā un visu ierašanās vienuviet bija ekonomiski ļoti neizdevīga. Pārējos gadījumos cilvēki tika saaicināti vienā telpā, kur apmācības tika izmantotas arī kolektīva saliedēšanai. Taču pēc pāris pandēmijas gadiem aina ir radikāli mainījusies. Attālinātas sapulces un apmācības kļuvušas par ikdienu, un to apliecina arī biznesa vadības sistēmas Jumis izstrādātāju Jumis Pro veiktās aptaujas rezultāti. Tajā noskaidrots, ka 52,5% no visiem respondentiem par vispiemērotāko izglītojošo pasākumu formātu tagad uzskata tiešsaistes apmācības. 42,5% ir atvērti gan attālinātiem, gan klātienes pasākumiem, atkarībā no to specifikas un dalībnieku pieejamības, un tikai 5% vēlas vienmēr mācīties klātienē. 

Attālināto apmācību pasākumu galvenais ieguvums ir laika ietaupīšana. To uzsver 90,5% respondentu. Ceturtā daļa izceļ arī ekonomiskos ieguvumus, jo īpaši tie, kuri dzīvo ārpus Rīgas. No tiem, kuri vēlas apmeklēt pasākumu klātienē, 40% to vēlas darīt tikai tādēļ, ka attālinātās mācības jau apnikušas. Tikai trešdaļa uzsver, ka viņiem klātienē ir vieglāk uztvert informāciju.

«Strādājošo skatījums uz mācībām ir acīmredzami mainījies. Pandēmijas gados cilvēki pierada pie šāda informācijas iegūšanas formāta, iemācījās produktīvi lietot tehnoloģijas un novērtēja to, cik daudz laika izdodas ietaupīt. Izaicinošie apstākļi palīdzēja attīstīties tiešsaistes kursu nozarei, un tādēļ jaunu prasmju apgūšana un kvalifikācijas celšana kļuvusi pieejamāka arī ļoti aizņemtiem darbiniekiem. Ambiciozu profesionāļu vidū nebūs viegli sameklēt tādu, kurš ne reizi nebūtu izmantojis iespēju papildināt zināšanas tiešsaistes kursos vai semināros. Tas ved pie nepārprotama secinājuma – uzņēmumiem jāturpina digitalizācija un jāizmanto moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas darbinieku kvalifikācijas celšanai. Strādājošie tam ir gatavi. Uzņēmumiem atliek turēt līdzi», secina Jumis Pro vadītājs Viesturs Slaidiņš.

Aptauja tika veikta 2023. gada pavasarī un tajā piedalījās 180 Latvijas uzņēmumi.


Dalies: