Risinājuma Jumis licencēšana saistītajiem uzņēmumiem un ārpakalpojuma sniedzējiem

31.10.2019.

Vai jums ir atbilstoša risinājuma Jumis licence 

Ikdienā strādājot ar klientiem, bieži saņemam jautājumus: kādas licences un kādā daudzumā ir nepieciešamas uzņēmumā. 

Lai precīzi atbildētu, vispirms jānoskaidro, kāda veida licence ir iegādāta un kas uzņēmumā kārto grāmatvedību. Īpaši nosacījumi ir gadījumos, ja uzņēmums pats sniedz grāmatvedības pakalpojumus. 

Kas uzņēmumā var kārtot grāmatvedību 

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 3. panta nosacījumiem uzņēmuma grāmatvedību var kārtot grāmatvedības jautājumos kompetenta persona: 

  • viens vai vairāki uzņēmuma darbinieki (grāmatveži), ar kuriem ir noslēgts darba līgums un kuri atbilst likumā “Par grāmatvedību” grāmatvedim noteiktajām prasībām (grāmatvedis ir fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža pienākumus); 
  • cits uzņēmums — grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (ārpakalpojumu grāmatvedis), ar kuru ir noslēgts rakstisks līgums par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu (arī ārpakalpojuma grāmatvedim ir jāatbilst likumā noteiktajām prasībām); 
  • pats uzņēmuma vadītājs (noteiktos gadījumos). 

Risinājuma Jumis licences un to izmantošanas nosacījumi 

Visu programmu lietošanas tiesības nosaka licences vai licenču līgumi (“Autortiesību likums”, 15. pants, 29. pants), kas ir katras programmas neatņemama sastāvdaļa. Tās ir dažādas, katrai ir savi ierobežojumi, un tas viss tiek atrunāts licences līgumā. 

Programmu ir aizliegts iznomāt, patapināt un nodot trešajām personām jebkādā veidā

Programmu drīkst instalēt lokāli tikai tā uzņēmuma serverī, kuram ir izsniegta licence

Jumis Starts

Programma instalējama lokāli (savā datorā)paredzēta 1 lietotājam, pieejama pilna lokālās versijas funkcionalitāte, datubāzu skaits nav ierobežots. 

Jumis Pro 

Veidota kā mākoņpakalpojums, bet var instalēt arī lokāli. Var iegādāties neierobežotu skaitu vienlaicīgo lietotāju/pieslēgumu. Izmantojot mākoņpakalpojumu, par mākonī izvietoto uzņēmumu datiem, ja to skaits ir vairāk nekā viens, jāmaksā papildus. Lokāli izvietoto datubāzu skaits ir neierobežots bez papildu maksas. 

Produkta Jumis Pro licences līgums atļauj klienta vidi instalēt neierobežotā skaitā datoru, arī klientu un pakalpojumu sniedzēju datoros, bet vienlaikus datiem var pieslēgties tāds lietotāju skaits, kāds norādīts licencē.

Izvietojot datus mākonī, bez maksas var izmantot mobilo lietotni “Uzņēmuma vadība” un lietotāja individuālo kontu mansjumis.lv, kurā pieejamas reāllaika atskaites. 

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji (GPS) jeb ārpakalpojuma grāmatveži 

Grāmatvedības pakalpojumus var sniegt tikai tāds komersants, saimnieciskās darbības veicējs vai pašnodarbinātā persona, kura:

Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji var izmantot risinājuma Jumis licences pakalpojumu sniegšanai. Ja grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs izmanto produktu Jumis Pro kā mākoņpakalpojumu, tad datiem attālināti var piekļūt arī pakalpojuma sniedzēja klienti un paši ievadīt datus, kā arī, izmantojot mansjumis.lv, tiešsaistes režīmā skatīties dažādas sev būtiskas atskaites.

Nianses 

Īpaša uzmanība jāpievērš saistīto personu uzņēmumiem. Piemēram, vienam uzņēmējam ir vairāki uzņēmumi (A, B un C). Uzņēmums A ir iegādājies risinājumu Jumis, instalējis to savā datorā, un uzņēmuma algotais grāmatvedis kārto grāmatvedības uzskaiti visiem uzņēmumiem (A, B un C), tātad — pēc būtības sniedz grāmatvedības pakalpojumus citiem uzņēmumiem. 

Šāda situācija nav pieļaujama, ja uzņēmums A grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu nav reģistrējis kā saimniecisko darbību

Lai uzņēmums A ar saviem resursiem (dators, darbinieks, grāmatvedības programma) varētu veikt grāmatvedības uzskaiti (sniegt grāmatvedības pakalpojumus), tam ir jāreģistrē attiecīgais saimnieciskās darbības veids, kā arī jānoslēdz savstarpēji līgumi ar pārējiem uzņēmumiem. Ja tas nav izdarīts, katrā uzņēmumā (arī B un C) ir jāalgo grāmatvedis, jāiegādājas dators un risinājuma Jumis licence grāmatvedības uzskaites veikšanai. 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums: 67605757

 

 


Dalies

Tehniskais atbalsts

Pieejams aktīvā abonementa īpašniekiem un ja darbam tiek izmantotas programmu jaunākās versijas.

 67­ 605­ 757­

Darba laiks:

no 9:00 līdz 17:00 (darba dienās)